Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új
elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos
szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes
területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon
rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század
tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi
közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi
helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük
emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb
időre történő távollétet, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati
forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete
érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében.

Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával,

bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat

A jelentkezés menete

Amennyiben érdekli a területvédelmi tartalékos (ÖTT) szolgálat, első lépésként
regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a
Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül, az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu)
honlapon is. A regisztrációt követően a toborzóink felveszik Önnel a kapcsolatot és egyeztetik
az alkalmasság vizsgálat időpontját, helyszínét és az ehhez kapcsolódó további tudnivalókat.
Az alkalmasság vizsgálat sikeres teljesítését követően történik meg a szerződés megkötése. A
regisztrációhoz a személyes okmányokra, valamint az iskolai végzettséget,
szakképzettsége(ke)t igazoló bizonyítványokra lesz szükség.

Alkalmassági vizsgálat:

Tartalékos katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi,
pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai
szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek
megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti
(foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálat
költségét a Magyar Honvédség fizeti. Aki rendelkezik ilyen típusú, érvényes vizsgálati
eredménnyel, nem kell a vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági vizsgálatokat a megyei
toborzó ügyfélszolgálatok szervezik.

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai

Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre
állási díjra továbbá a tényleges szolgálatteljesítés (kiképzés és egyéb igénybevétel)
időtartamára – a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és
besorolási kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes
élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult.
Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona részére adható főbb juttatások, járandóságok:
 tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos igénybevétel esetén is, időarányosan!) a
rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítésmentes ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség
térítés

 Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap 75%-a (2017. évben: bruttó 31.215,
Ft, mely 2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén, a szerződéskötéstől számított 4.
hónap 5. napjáig kerül kiutalásra)
 Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a mindenkori minimálbér
összege (2017. évben bruttó 127.500 Ft, mely a szerződés időtartama alatt évente, a
szerződés évfordulójától számított két hónapon belül kerül kiutalásra)

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybevétele

A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, fő szabályként a
járásban, esetleg a megyén belül. A felkészítés 20 napos, mely nem egyszerre, hanem
moduláris rendszerben, több szakaszra bontva kerül végrehajtásra. Ily módon az egyes
összevonások időtartama várhatóan nem haladja meg a 4-5 napot. A felkészítésekre a
lakóhelyhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. Az állomány feladatát képezheti
többek között veszély-, és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel,
rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy
települési rendezvényeken.
Bővebb információk a katonai szolgálatról: www.iranyasereg.hu, vagy
www.hadkiegeszites.honvedelem.hu

A megyei toborzó ügyfélszolgálat címe, elérhetősége:
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság,
1.sz Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda

6000 Kecskemét, Lunkányi János u. 1. Telefon: 06 (76) 581-600 mellék.3362, 3405

E-mail: bacs.toborzo@mil.hu
Nyitva tartás:

Hétfő: 08:00-12:00;13:00- 17:30 Kedd: 08:00-12:00 Szerda: zárva Csütörtök: 08:00-12:00;13:00- 15:30

Péntek: 08:00-12:00

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.