EFOP-3.7.3-16-2017-00195 Könyvtári programok szervezése Gátéren és partnertelepülésein

2018.05.07

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK SZERVEZÉSE GÁTÉREN ÉS PARTNERTELEPÜLÉSEIN

A projekt Gátér Község Önkormányzata vezetésével konzorciumban, a fizikai közelségben fekvő Jakabszállás és Orgovány települések önkormányzataival közösen valósul meg.A program legfőbb célkitűzése a lakosság társadalmi felzárkóztatása, munkaerő-piaci versenyképességük növelése. Az életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, lehetőségének biztosítása, új típusú tanulási formák kialakítása, a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve a kompetencia-fejlesztéssel felkészíteni őket az élethosszig tartó tanulásra.A településeken a kulturális intézmények helyi beágyazottságának, presztízsének emelése.

Konkrét célkitűzések:
– alapkompetenciák fejlesztése;
– a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése;
– a megszerzett kompetenciák, készségek, képesség hasznosításával a munkaerő-piacra, valamint a társadalmi közéletbe való visszatérés;
– új, tartalmában és formájában innovatív tanulási lehetőségek kifejlesztése és elterjesztése;
– a településeken található kulturális intézmények kapcsolati rendszerének bővítése;
– a bevont lakosok esetében a tanulás tanítása, tanulási kompetenciák fejlesztése;
– az állampolgári kompetenciák, a kulturális kifejezőkészség, anyanyelvi, idegen nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése;
– a helyi könyvtárak olvasótáborának növelése, a könyvtárhasználat népszerűsítése a felnőttek, ezáltal a gyermekek körében is;
– a helyi könyvtárak és közművelődési intézmények nem formális és informális szerepének erősítése.

A projekt keretében különböző tematikával rendelkező tevékenységek valósulnak meg. Többek között tanfolyamok számítástechnika, pénzügyi-, és gazdasági ismeretek, illetve egészséges életmód témában, kézműves és főzőtanfolyamok, illetve különböző klubfoglalkozások és szakkörök kerülnek megrendezésre. Továbbá természetvédelmi-, össz-művészeti-, és művészeti táborok valósulnak meg a településeken. A projekt során művészetoktatás témakörben a pedagógusok számára szabadegyetem jön létre.

A projekt kedvezményezettje: Gátér Község Önkormányzata

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

A szerződött támogatás összege: 79 999 807 Ft

A szerződött támogatás mértéke: 100%

Sajtóközlemény


Projektzáró sajtóközlemény