Önkormányzatunk tagjai

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

Toldi Zsolt jegyző

Dr. Torma Andrea aljegyző

Fekete Antal alpolgármester

Kovács József képviselő

Kucsora Tamás Gábor képviselő

Tábi Dávid János képviselő