Tájékoztató

Tájékoztató elektronikus ügyintézés lehetőségéről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) értelmében 2018. január 1-től valamennyi közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkező szerv – így a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal is – a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában köteles biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a

  • gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. Ennek feltétele a – 2018. január 1-től kötelező – cégkapu regisztráció (https://cegkapu.gov.hu)
  • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

Az elektronikus ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál, amelyet az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek (gazdálkodó szervezetek valamint az ügyfél jogi képviselője), továbbá az e lehetőséggel élni kívánó természetes személyek (magánszemélyek)  https://ohp.asp.lgov.hu  webcímen érhetnek el, belépést követően van lehetőség az önkormányzat kiválasztására.

 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyintézéshez azonosítás szükséges, így rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (a regisztrációról bővebb információ) https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/  címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon településünk nevének kiválasztása után megtalálhatják az ügyek elektronikus intézését biztosító nyomtatványokat (űrlapokat) az alábbi ügyekben:

  • adó ügyek,
  • anyakönyvi ügyek,
  • hagyatéki ügyek,
  • ipar-kereskedelmi ügyek,
  • szociális ügyek
  • egyéb igazgatási ügyek.

 

E-papír

Amennyiben az intézni kívánt ügyhöz nyomtatványt nem találnak, használják az oldalról szintén elérhető e-Papir szolgáltatást.

Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.  Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.

Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe, elérhetősége:  https://epapir.gov.hu/

Javasoljuk, hogy az e-papír szolgáltatás igénybevétele során, amennyiben rendelkezésre állnak, használják a honlapról letölthető nyomtatványokat, melyet az alábbi webcímen érhetnek el: www.gater.hu

A kitöltött nyomtatvány az e-Papír felületén csatolt dokumentumként feltölthető és beküldhető az önkormányzat részére.

Az e-Papír felhasználói kézikönyv elérhető: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/epapir_felhasznalo_kezikonyv.pdf

 

Segítséget talál továbbá a használatához a https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/epapir.html

 

Tájékoztatás az ügyfélkapu regisztrációról

Az elektronikusan indítható ügyek beadásakor Önnek nem szükséges jelen lennie személyesen. A kényelmesebb ügyintézés érdekében Ön az ilyen típusú ügyeket személyes jelenlét nélkül, elektronikusan is elindíthatja, és csak az ügyintézés végeztével, az aláírás megtételekor kell személyesen megjelennie, és személyazonosságát igazolni.

 

Ahhoz, hogy elektronikusan tudjon ügyeket intézni a portálon, saját nevében, vagy egy cég nevében, akkor a következő lépéseket kell megtennie:

 

Első lépésként regisztrálnia kell www.magyarorszag.hu portálon található ügyfélkapu regisztrációs rendszerén. Az itteni regisztrációra két lehetősége van.
Amennyiben rendelkezik digitális aláírással, akkor személyes megjelenés nélkül megteheti regisztrációját az ügyfélkapun. Ezt erre a linkre kattintva teheti meg.
Amennyiben nem rendelkezik digitális aláírással, akkor az Önhöz legközelebbi okmányirodában kell megjelennie, és ott személyesen kell regisztrálnia az ügyfélkapu rendszerébe. (Az itteni ügyintézést azonban megkönnyítheti, ha már ideiglenesen regisztrál az ügyfélkapura, amelyet erre a linkre kattintva tehet meg. Miután itt ideiglenesen regisztrált, lehetősége nyílik arra, hogy online időpontot foglaljon az okmányirodába, a www.magyarorszag.hu portálon.) Az itt rögzített időponton való megjelenéskor szüksége lesz valamilyen személyazonosságát igazoló okmányra (személyi igazolvány, útlevél, stb.), hogy véglegesítse regisztrációját az ügyfélkapun.

 

Dokumentum hitelesítés

Felhívjuk a tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során csak hitelesített dokumentumokat fogadunk el Nem hitelesített dokumentum beküldése esetén ügyét csak ennek pótlása után tudja elindítani.

 

Illetékfizetési kötelezettség esetén követendő eljárás:

 

Az E-ügyintézési tv. 24. § (1) bekezdése alapján természetes személy ügyfél jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Az E-ügyintézési tv. 24. § (2) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Abban az esetben, ha az elektronikusan indított ügy illetékköteles,  gondoskodni kell a megfelelő összegű eljárási illeték megfizetésére.

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik írásban a gater@freecomp.hu e-mail címen, vagy a 76/426-220-as telefonszámon.

 

 

Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal

Gátéri Kirendeltsége

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!
Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!
Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Tovább az E-Önkormányzat Portálra