Önkormányzati fejlesztések

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK

2011.

– Gátéri Falulap indítás (megjelenik minden páros hónap 1-jén)
– utcai szemétgyűjtők felújítása, bővítése
– utcai padokon deszkák cseréje
– belvízelvezető árkok felújítása, átereszek cseréje
– háziorvosi rendelés kibővítése heti 3 napra
– gyalogátkelők kialakítása
– ivóvíz kivezetése a játszótérre
– sportpálya villamos ellátásának megoldása
– fiókpatika létrehozása
– önkormányzati konyhakert kialakítása
– óvodában a nagyterem borítása PVC burkolattal

2012.

– önkormányzati épületek villamoshálózatának felújítása
– Bajcsy utcai park rendbetétele, szalonnasütő és bográcsozó hely kialakítása (Gátér Községért Egyesület közreműködésével)
– piaci elárusító asztalok kialakítása
– Faluházban a székek egy részének áthúzása
– mezőgazdasági gépek beszerzése (traktor, eke, talajmaró, hótoló, pótkocsi)
– iskola tornatermének felújítása
– sószoba, óvodai udvari babaház és ivókút vásárlása (Tajvani Nagykövetség felajánlása)
– ravatalozó előterének burkolása

2013.

– tujasor ültetése a Faluház elé
– Faluházban a színpad felújítása, nagyterem festése
– községi üdvözlő táblák elkészítése
– önkormányzati utak kátyúzása
– temető bejáratához új kapu készítése, tujasor ültetés a kerítés mentén
– önkormányzati épületek állagmegóvó javítása

2014.

– Faluházban nyílászárók cseréje, álmennyezet felszerelése
– hivatal épületének tetőfedése
– hivatal melléképületeiben villamos hálózat felújítása
– templom kerítésének lefestése
– Faluházba új asztalok vásárlása, további székek áthúzása
– Faluház elé új hirdetőtábla, utcajelző táblák készítése (Gátér Községért Egyesület    közreműködésével)
– Helyi Közösségi Akadémia létrehozása
– Testvér települési megállapodás Martonos községgel (Vajdaság)

2015.

– Temetői kereszt felújítása
– Helyi Értéktár Bizottság megkezdte a munkáját, települési értéktár létrehozása
– Ivóvízminőség-javító program elindult (Víztorony, bekötővezetékek, gerincvezeték részbeni cseréje)
– emléktábla a „Gátér Községért” kitüntetésben részesülők számára
– új települési honlap indítása
– Petőfi utcán elektromos hálózat korszerűsítése
– Faluháznál a mozgáskorlátozott feljáró és a férfi mosdó felújítása
– külterületi utakból 1,5 km felújítása
– önkormányzati terepjáró beszerzése
– önkormányzati szántóföldek saját művelésbe vonása

2016.

– START járási közfoglalkoztatási programban járdák felújítása
– Faluház és Önkormányzati Hivatal előtt térkövezés
– Tanyagondnoki szolgálat elindítása
– Külterületi utak részbeni felújítása

Ezeken kívül folyamatosan:

  • bekapcsolódunk a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerbe
  • működtetjük a Gátéri Népfőiskolát
  • szoros együttműködésben vagyunk a civilszervezetekkel
  • működtetjük a Helyi Közösségi Akadémiát
  • gyarapítjuk a helyi értéktárat
  • sokszínű, változatos programokat szervezünk (lásd: Faluház honlapja)
  • bekapcsolódunk a közfoglalkoztatási programba
  • önkormányzati konyhakertet művelünk