TOP – Energetiakai pályázat

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00024
A támogatás aránya: 100 %
Megvalósítás vége: 2020.08.31.
A projekt célja:
A pályázatban szereplő fejlesztések a Gátéri Liget Óvoda és Szociális Szolgáltató (konyha)
épületein (6111 Gátér, Petőfi Sándor u. 12. ), történnek, célja a megújuló energiaforrások
alkalmazása és az energiafelhasználás csökkentése.
A projekt tartalma:
A beruházás keretében az óvoda és konyha épületein elvégzésre kerülnek a nyílászárók
cseréje (ablakok Uw?1,15, az ajtók Uw?1,45 W/m2*K), a homlokzat (16cm kőzetgyapot) a
lábazat (10cm XPS), valamint a födémek (20cm ásványgyapot) hőszigetelése. Megvalósul
továbbá a hőleadók, a csőhálózat cseréje, továbbá kondenzációs kazán és termosztatikus
szelepek felszerelése.
A projekt várható eredménye:
A projekt megvalósításával az épületek energetikai fejlesztése valósul meg, amely a fosszilis
energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését szolgálja.

TOP - energetikai pályázat

Sajtóközlemény

Megvalósulás után