Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi
program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára.

A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év
időtartamra fogad el.

Az alábbi linken pdf formátumban letölthető a felülvizsgált Gátér Község Önkormányzatának 2018-2023-as időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja: Felülvizsgált HEP letöltése

Az alábbi linken pdf formátumban letölthető a felülvizsgált Gátér Község Önkormányzatának 2013-2018-as időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja: Felülvizsgált HEP letöltése

Az alábbi linken pdf formátumban letölthető Gátér Község Önkormányzatának 2008-2013-as időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja: HEP letöltése