Önkormányzatunk tagjai

Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester

dr. Toldi Zsolt jegyző

dr. Torma Andrea aljegyző

Fekete Antal képviselő

Gyöngyi László Csaba képviselő

Kovács József alpolgármester

Kucsora Tamás Gábor képviselő