Önkormányzati fejlesztések

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK

2011.

– Gátéri Falulap indítás (megjelenik minden páros hónap 1-jén)
– utcai szemétgyűjtők felújítása, bővítése
– utcai padokon deszkák cseréje
– belvízelvezető árkok felújítása, átereszek cseréje
– háziorvosi rendelés kibővítése heti 3 napra
– gyalogátkelők kialakítása
– ivóvíz kivezetése a játszótérre
– sportpálya villamos ellátásának megoldása
– fiókpatika létrehozása
– önkormányzati konyhakert kialakítása
– óvodában a nagyterem borítása PVC burkolattal

2012.

– önkormányzati épületek villamoshálózatának felújítása
– Bajcsy utcai park rendbetétele, szalonnasütő és bográcsozó hely kialakítása (Gátér Községért Egyesület közreműködésével)
– piaci elárusító asztalok kialakítása
– Faluházban a székek egy részének áthúzása
– mezőgazdasági gépek beszerzése (traktor, eke, talajmaró, hótoló, pótkocsi)
– iskola tornatermének felújítása (BM pályázatból)
– sószoba, óvodai udvari babaház és ivókút vásárlása (Tajvani Nagykövetség felajánlása)
– ravatalozó előterének burkolása

2013.

– tujasor ültetése a Faluház elé
– Faluházban a színpad felújítása, nagyterem festése
– községi üdvözlő táblák elkészítése
– önkormányzati utak kátyúzása
– temető bejáratához új kapu készítése, tujasor ültetés a kerítés mentén
– önkormányzati épületek állagmegóvó javítása
– Helyi Közösségi Akadémia létrehozása

2014.

– Faluházban nyílászárók cseréje, álmennyezet felszerelése (nem konszolidált önkormányzatok támogatásából)
– hivatal épületének tetőfedése (ez is az adósságkonszolidációsból)
– hivatal melléképületeiben villamos hálózat felújítása
– templom kerítésének lefestése
– Faluházba új asztalok vásárlása, további székek áthúzása
– Faluház elé új hirdetőtábla, utcajelző táblák készítése (Gátér Községért Egyesület    közreműködésével)– Testvér települési megállapodás Martonos községgel (Vajdaság)

2015.

– Temetői kereszt felújítása
– Helyi Értéktár Bizottság megkezdte a munkáját, települési értéktár létrehozása
– Ivóvízminőség-javító program elindult (Víztorony, bekötővezetékek, gerincvezeték részbeni cseréje)
– emléktábla a „Gátér Községért” kitüntetésben részesülők számára
– új települési honlap indítása
– Petőfi utcán elektromos hálózat korszerűsítése (a szolgáltató finanszírozta)
– Faluháznál a mozgáskorlátozott feljáró és a férfi mosdó felújítása
– külterületi utakból 1,5 km felújítása
– önkormányzati terepjáró beszerzése
– önkormányzati szántóföldek saját művelésbe vonása

2016.

– START járási közfoglalkoztatási programban járdák felújítása
– Faluház és Önkormányzati Hivatal előtt térkövezés
– Tanyagondnoki szolgálat elindítása
– Külterületi utak részbeni felújítása

 • START járási közfoglalkoztatási programban járdák felújítása: 2 363 e.-Ft ( Faluház és Önkormányzati Hivatal előtt térkövezés, utánfutó, betonkeverő stb)
 • Külterületi utak részbeni felújítása: 600 e Ft.-
 • Büszkeségpont kialakítása (emlékpark)
 • : 3 067 e Ft
 • Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása: 10 001 e Ft (Faluház szigetelés, homlokzat festés, önkormányzati hivatal nyílászáró csere, külső felújítás, ravatalozó átépítése önerővel kiegészítve)
 • szociális tűzifa pályázat: 48 m3, 569 e Ft.-

2017.

 • START mezőgazdasági mintaprogram: 6.739 e Ft.- (traktor, gépek, kézi szerszámok stb)
 • TOP pályázatból egészségház felújítása: 18 000 e Ft.-
 • TOP pályázatból belterületi csapadékvíz elvezetés: 50 000 e Ft.-
 • Hungarikum pályázatból süteményes kiadvány, értéktár kiadvány, kisfilm: 1 290 e Ft.-
 • Szociális tűzifa pályázat :  51 m3, 853 e Ft.-

2018.

 • EFOP pályázatból oktatók díja, anyag és eszközszükséglet: 38 000 e Ft.-
 • START közfoglalkoztatásból kisgépek, kézi szerszámok: 518 e Ft.
 • Petőfi-szobor talapzata: 244 e Ft.-
 • Önkormányzati bérlakások felújítása: 20 000e Ft. (pályázatból)
 • Óvoda energetikai korszerűsítése: 38 000 e Ft.- (TOP)
 • Szociális tűzifa pályázat : 54 m3 + 24 m3, 1 173 e Ft.-
 • TOP Helyi identitás fejlesztése pályázat: 1 390 e Ft.-
 • Konyha eszközfejlesztése: 3 500 e Ft.- (VP pályázat)
 • Falunap: 1 500 e Ft.- (LEADER pályázat)
 • Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése pályázat: 1 100 e Ft (VP pályázat)
 • Magyar Falu Programból Faluház korszerűsítése (világítás, fűtés, napelem): 10 000 e Ft.- (MFP pályázat)
 • Szociális tűzifa pályázat : 51 m3, 1 101 e Ft.-

– Temető bejáró térkövezése, új urnatartó oszlopok telepítése (MFP)

– Óvoda udvar térkövezése, udvari játékok beszerzése (MFP)

– Közterület karbantartó gépek beszerzése (MFP)

Ezeken kívül folyamatosan:

 • bekapcsolódunk a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerbe
 • szoros együttműködésben vagyunk a civilszervezetekkel
 • gyarapítjuk a helyi értéktárat
 • sokszínű, változatos programokat szervezünk
 • bekapcsolódunk a közfoglalkoztatási programba
 • önkormányzati konyhakertet művelünk, (ennek eredményekét 6 év után most emelünk étkezési térítési díjakat)