Záró sajtóközlemény a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001 számú projekthez

Záró sajtóközlemény

Múltunk értéke, közösségünk jövője

2022.04.26.

2022. május 1-jén zárul a Szank Községi Önkormányzat TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001 számú, „Múltunk értéke, közösségünk jövője” című pályázat. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 43,38 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, „Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás keretében valósult meg. 

A projektet Szank Községi Önkormányzat Móricgát, Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora és Jászszentlászló települések önkormányzatával együtt valósította meg.

A szakmai munka a konzorciumban részt vevő 6 településen a közösségfejlesztési folyamatok fejlesztése érdekében közösségi interjúk, közösségi beszélgetések és kérdőíves felméréssel kezdődött. Ezután a közösségi felmérés tapasztalatait összegezve elkészült a Helyi Cselekvési Terv. A projekt szakmai megvalósítására a Helyi Cselekvési Terv szerint került sor.

A pályázat keretében Szank településen 1 fő szakmai vezető és 2 fő közösségszervező foglalkoztatására, eszközbeszerzésre, egy térségi kalendárium, egy helyi érték munkafüzet, és egy helytörténeti kiadvány kiadására, kulturális programok és a helyi identitást erősítő gyermektáborok megszervezésére, valamint egy közösségi kiállítás megrendezésére került sor.

Gátér településen eszközbeszerzésre, falukönyv készítésére, és a helyi érték kiállítás megrendezésére nyílt lehetőség.

Pálmonostora településen a pályázatnak köszönhetően eszközbeszerzés, közösségek szomszédolása, falukönyv kiadása, és a helyi értékeket bemutató szórólapok, képeslapok kiadása, valamint egy fotófal elkészítése valósulhatott meg.

Petőfiszállás községben a projekt keretében eszközbeszerzés, tankatalógus elkészítése, tanulókörök szervezése és a helytörténeti dokumentumok gyűjtése valósult meg.

Jászszentlászlón a pályázatból eszközbeszerzésre, helytörténeti kutatásra, tankatalógus elkészítésére, tanulókörök szervezésére, helytörténeti előadások, workshopok megszervezésére nyílt lehetőség.

A pályázat keretében Móricgát településen helytörténeti előadások szervezésére, helytörténeti dokumentumok gyűjtésére, eszközbeszerzésre és szomszédoló rendezvény megszervezésére kerülhetett sor.

A projekt során 3 fő közösségfejlesztő szakemberképzésen vett részt. Jó gyakorlatok megismerése céljából a települések közösségszervezői, közösségépítésben résztvevő szakemberei belföldi és külföldi tanulmányutakon vehettek részt.

További információ kérhető:

Palotás Olga Judit, pályázati referens

Szank Községi Önkormányzat

Telefonszám: +36 77 495 087 

E-mail cím: szankgazdalkodas@t-online.hu

Honlap: https://szankmuvhaz.hu/multunk-erteke-kozossegunk-jovoje/

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.