Meghívó

Gátér Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 13. napján 17 órakor lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom a község lakóit.
A lakossági fórum helye: Gátér, Faluház, Petőfi S. u. 25.
Gátér egész közigazgatási területére Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet (TkR) készül, amelyet az új jogszabályi környezetben minden településnek október elsejéig el kell készítenie.
Előadók: Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester, Albicz Ágnes főépítész ésVarga Csillaépítészeti szakíró az Archikom Média Kft. részéről

Miről lesz szó?
Települési Arculati Kézikönyv (TAK) leírja a település természeti és épített környezete – például középületek, közterületek, lakóházak – által meghatározott arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján ajánlást tesz arra, hogyan lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben továbbvinni.
Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben (TkR)biztosíthatja. Ennek lényege ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése és fejlesztése. A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthatnak a lakossági fórum előtt és után 8 napon belül (azaz július 21-ig)az info@archikom.hu elérhetőségeken.
Vegyen részt Ön is a lakossági fórumon, és tegye meg javaslatait! Szóljon bele, formálja Ön is a jövő Gátérét!
Gátér, 2017. július 2.
Jánosiné Gyermán Erzsébet

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.